Březnová ministrantská schůzka

Téma: OPAKOVÁNÍ - KALICH
 
Účast ministrantů na schůzce: 7 ministrantů
 
Program schůzky:
 
1. Opakování, z čeho se skládá kalich a jak se připravuje na oltář při mši svaté (praxe v kostele)
 
2. Úvodní modlitba
 
3. Hra RISKUJ!
 
4. Hra Cvrnkání
 
5. Hra Chytání krabice dvěma těly