Bible

Jaká jsou historická období izraelského národa zachycená v Bibli?

 • prehistorie (1850-1000 před Kristem) - dominantní postavy: Abrahám, Izák, Jakob (= Izrael), jeho syn Josef
 • vysvobození z Egypta (1600-1200 před Kristem) - Mojžíš
 • soudců (1200-1030 před Kristem) - Gedeon, Samson ...
 • království (1000-500 před Kristem) - Saul, David, Šalomoun
 • Severní království (932-721 před Kristem)
 • Jižní království (932-586 před Kristem)
 • babylonské zajetí (586-538 před Kristem) - prorok Ezechiel
 • Perská nadvláda (538-333 před Kristem) - roku 538 před Kristem vydán tzv. Kýrův edikt (= návrat Izraelitů domů)
 • Řecká nadvláda (332-63 před Kristem) - Makabejci
 • Římská nadvláda (63 před Kristem - 70 po Kristu) - zničení Jeruzaléma

Co to znamená inspirace?

in = v

spiro = dýchám

spiritus = duch

Inspirace tedy znamená napsání Bible pod vlivem Ducha svatého. Bůh působil na rozum, vůli a prováděcí síly. Inspirace působila na všechny, kdo pracovali na tomto díle (ti, kdo psali, retušovali, glosovali atd.).

Co to znamená kánon?

Kánon je sbírka inspirovaných knih Písma svatého. Tedy všechny knihy, kterou jsou v Bibli.

Jaké jsou smysly Písma svatého?

 • literární - básně, písně, novely, podobenství, dopisy ...
 • duchovní - nejen text, ale i věci a události, za nimiž mluví Bůh

Z jakých částí se Bible skládá?

 • Starý zákon = 46 knih
Traduje se nejprve ústním podáním a pak se zapsal. To vše v rozmezí 1000 let.
 • Nový zákon = 27 knih
Většina knih je napsána po roce 50 po Kristu.

Jaké jsou jednotlivé biblické knihy?

Přehledně rozdělené biblické knihy si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Jak se mohu blíže setkat s Biblí?

 1. Účastí na bohoslužbě.
 2. Osobní četbou a modlitbou nad Písmem.
 3. Četbou Písma ve společenství.
 4. Studiem Písma.
 5. Žitím Božího slova.