Ministrant

Jak vzniklo slovo ministrant?

Slovo ministrant vzniklo z latinského slova ministrare, což v češtině znamená sloužit - sloužit Pánu Ježíši.

Kdo je ministrant?

Ministrant je kluk (v některých farnostech i dívka), který slouží u oltáře, tzn. pomáhá knězi během mše svaté. Např. mu drží misál, pomáhá číst Boží Slovo, přináší na oltář obětní dary, zvoní zvonkem při proměňování atd.

Kdo je patronem ministrantů?

Hlavními patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Tarsicius byl chlapec, který žil ve 3. století n. l., v době pronásledování prvotní církve. Když byla zajata jedna skupina křesťanů, byli kněží postaveni před problém, jak jim před smrtí donést alespoň sv. přijímání. Bylo jim jasné, že dospělé by vojáci prohledávali. Tarsícius, kterému v té době bylo asi 12 let, se nabídl, že svaté přijímání vězněným donese. Cestou sice nebyl zajat vojáky, ale byl ubit partou cizích výrostků.  

Dominik Savio se narodil 2. dubna 1842 v San Giovanni di Riva, blízko Chieri v Itálii, v chudé rodině, která však byla bohatá vírou. Jeho dětství bylo silně poznamenáno událostí prvního svatého přijímání, ke kterému s horlivostí přistoupil v sedmi letech, a neustálou snahou plnit dobře své povinnosti.

 

Patronem ministrantů olomoucké arcidiecéze je sv. Václav.

Václav byl vnukem Bořivoje a Ludmily. Ta jako matka jeho otce Vratislava I. mu pro život dala cennější výbavu než jeho vlastní, Drahomíra. Naučila ho křesťanským zásadám, ctnostem, základům moudrosti i rozvaze. Václav dospěl v panovníka, který ochránil český národ před podmaněním od nepřátel, usiloval o mravní i kulturní povznesení Čech a dal důkaz naší rovnocennosti s ostatními zeměmi Evropy. Mezi jeho významné ctnosti patřila silná vůle, hluboká zbožnost a mírumilovnost. Svým příkladem vedl lid z vlivů pohanství ke křesťanskému životu. Zaplatil za to životem u dveří kostela ve Staré Boleslavi a stal se hlavním patronem naší země. Mnich Kristián o něm napsal: „Byl dokonalý ve víře, neboť všem chudým činil dobře, nahé odíval a hladové sytil. Měl rád chudé i bohaté, služebníkům Božím přisluhoval a zdobil mnohé kostely.“

 

Kteří světci ministrovali?

ČEŠTÍ SVĚTCI

sv. Václav (+ 935) - kníže, hlavní patron České země

sv. Vojtěch (+ 997) - druhý český biskup

sv. Jan Nepomucký (+ 1393) - kněz, umučený pro věrnost církvi

 

CIZÍ SVĚTCI

sv. Tarsicius - byl ubit v Římě kolem roku 200, když nesl svaté přijímání křesťanům, kteří byli při pronásledování církve odsouzeni na smrt

sv. Dominik Savio (+ 1857) - zbožný chlapec, vychovávaný Donem Boskem, zemřel velice mladý

sv. Alois z Gonzagy (+ 1591) - zemřel mladičký během moru v Římě, když do posledních sil sloužil nemocným

Jak se jmenují předměty používané při mši?

Obrázky a popis předmětů si můžete stáhnout  zde. 

Jaká jsou ministrantská pravidla?

Soubor s ministrantskými pravidly si můžete stáhnout zde.