3. ministrantská schůzka

 

Téma: KADIDELNICE

Kluci si na této schůzce procvičili znalosti v oblasti kadidla.

Po mši svaté byly před ně rozloženy čtyři předměty - kadidlo, kadidelnice, loďka s kadidlem a popel z uhlíku, na němž se spaluje kadidlo. Od vedoucích dostali pár užitečných informací ohledně těchto předmětů, každý si zkusil použít kadidelnici a jako ověření toho, kolik si toho kluci zapamatovali, byli všichni individuálně prozkoušeni - všichni uspěli. Poté jsme se přesunuli na faru, kde si ministranti vyluštili tajenku, dostali informace ohledně příští akce - ministrantského dne. Kolem 17:15 jsme se v pokoji rozešli.

Vyučovací soubor: 3. ministrantská schůzka 11.10.2013.docx (152,5 kB)