4. ministrantská schůzka

 

Téma: KŘEST

Schůzka měla tyto části:

1. OBŘAD KŘTU V KOSTELE (procvičení, naučení)

2. PROGRAM NA FAŘE

    a) NEJBLIŽŠÍ AKCE PRO MINISTRANTY (seznámení s nimi)

    b) KŘEST (znalosti)

    c) HRY (divadlo, molekuly)

 

Účast ministrantů na schůzce: 5 ministrantů