6. ministrantská schůzka

 
Téma: NECHTE SE PŘEKVAPIT
 
Schůzka měla tyto části:
 
1. HRA ŠIBENICE (nebo OBĚŠENEC)
 
Ministranti se snažili uhádnout, které akce jsou pro ně naplánované v tomto kalendářním roce.
 
2. SLOVNÍ FOTBAL NA ČAS
 
Oddechová hra, během níž půl minuty kolovala mezi ministranty čepice. Ti se jí mohli zbavit tak, že řeknou slovo začínající na písmeno, které bylo před každým kolem vylosováno. U koho čepice zůstala na konci časového limitu, prohrál.
 
3. SCHOVKA
 
 
Účast ministrantů na schůzce:
7 ministrantů