7. ministrantská schůzka

 
Téma: CHRÁM A JEHO ZAŘÍZENÍ
 
Schůzka měla tyto části:
 
1. POZNÁVAČKA VĚCÍ V KOSTELE (např. sedes, abak)
 
2. MINISTRANTSKÉ KOLEČKO
 
Hra, během níž musel každý ministrant jednotlivě nachystat kalich, najít v misále
2. kánon, zapálit svíčky na oltáři a najít v lekcionáři dnešní čtení.
 
3. VENKOVNÍ HOŇKA
 
4. HRA SCRABBLE
 
 
Účast ministrantů na schůzce: 4 ministranti