Ministrantské

Modlitba za ministranty

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme v naší olomoucké arcidiecézi ministranty, kteří jsou ochotní ti svobodně a dobrovolně sloužit. Prosíme tě, dej jim na přímluvu jejich společného patrona svatého Václava věrnost a vytrvalost ve službě, ke které jsi je povolal. Ať nejsou jen ministranty u tvého oltáře, ale ať jsou ministranty i mimo kostel, ať podle jejich chování ostatní poznají, že jsou tvými služebníky. A bude-li to Tvá vůle, ať nepřeslechnou Tvé volání ke kněžské službě: dej, ať Tvou výzvu velkodušně přijmou a stanou se novými hlasateli Tvého evangelia. Amen.

Modlitba sv. Tarsicia

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že mohu být tvým ministrantem. Mám radost, že mohu sloužit u oltáře a prosím tě, ať nikdy tuto radost neztratím. Ty mě nikdy nezradíš. Nedopusť, prosím, abych tě zklamal já. Dej mi tak nadšené srdce, jaké měl svatý mučedník Tarsicius! Nedovol, abych vyměnil službu u oltáře za pohodlí v posteli, když mám vstávat ke službě. Ať nikdy nedám přednost zábavě před nádhernou službou u oltáře.

Svatý Tarsicie, oroduj za mne, ať miluji Pána Ježíše tak jako ty, ať i já jsem statečný kluk, věrný ministrant. Amen.

Modlitba za našeho kněze

Pane, prosíme tě za našeho kněze. Dej mu ducha moudrosti a rady, ať je naším dobrým duchovním pastýřem. Prosíme tě za požehnání pro tak těžkou službu. Vybral jsi ho z nás a pro nás hříšné. Dej mu ducha otcovství a lásky a také dar trpělivosti s námi ministranty, vždyť právě s námi ti slouží u jednoho oltáře. Amen