Modlitby s Biblí

Na počátku dne

Žalm 5; 62; 113; 131

Efesanům 1,3-14

Kolosanům 3,12-17

Před spaním

Žalm 4

Lukáš 12,16-21; 2,29-32

Když chceme Bohu poděkovat

Žalm 8; 34; 65; 66; 67; 92; 100; 103; 107; 111; 145; 146; 147; 148; 150

1. Samuelova 2,1-10

Lukáš 1,46-55

V nebezpečí

Žalm 31; 56; 69; 70; 86; 91; 140

Jan 14,1-7; 25-30

Římanům 8,31-39

Ve chvílích pochyb a bolesti

Izajáš 49,14-16

Žalm 17; 31; 77; 80

Matouš 5,3-12; 18,19-20

Jan 15,7-16; 16,20-24

Lukáš 12,22-32

Před důležitým rozhodnutím

Žalm 23; 25; 27; 36; 37

Kniha moudrosti 9

Když potřebujeme odpuštění

Žalm 51; 106; 131; 143

Kniha moudrosti 11,23-12,2

Izajáš 1,16-20; 64,4-11

Marek 2,1-12;

Lukáš 7,36-50

Když se marně snažíme odpustit

Sírachovec 28,1-7

Matouš 18,21-35

Lukáš 6,27-38; 23,34

V nemoci

Žalm 6; 39; 41; 42; 92; 103

Izajáš 38,10-20

Matouš 26,39

Římanům 5,3-5

2. Korinťanům 12,7-10

Židům 12,1-11

V pokušení

Žalm 19; 22; 46; 56; 139

Matouš 4,1-11

Marek 9,42

Lukáš 21,33-36

Když se Bůh zdá být daleko

Žalm 25; 138; 139

Izajáš 45,18-25

Matouš 6,25-34

Když obdivujeme přírodu a stvoření

Žalm 8; 65; 104; 105;148; 149

Když nám chybí pokoj

Žalm 1; 4; 34; 47; 85; 86

Lukáš 10,38-42

Efesanům 2,14-18