Josef Machů

Starší ministrant, akolyta

Bydliště: Vysoké Pole

Narozen: 197*