Jan Kořenek

Jan Kořenek

Starší ministrant

Bydliště: Vysoké Pole

Věk: 18 let