Farnost

Farnost Újezd u Valašských Klobouk patří do děkanátu Valašské Klobouky a zdejší farář P. Jan Můčka, Mons. ICLic. je děkanem tohoto děkanátu.

Adresa (fara): 763 25 Újezd u Valašských Klobouk 5; e-mail: faujezdvk@ado.cz; telefon na faru: 577 350 293; web farnosti: https://www.farnostujezd.cz/

Celá farnost Újezd u Valašských Klobouk se skládá z několika vesnic: Újezd (kostel sv. Mikuláše), Drnovice (kostel sv. Anežky České), Vysoké Pole (kaple Panny Marie Vysocké), Loučka (kaple sv. Václava v domově důchodců), Slopné (kostel sv. Rocha).