Kněží

Mons. Jan Můčka (* 9. července 1950) je český římskokatolický kněz, dlouholetý farář v Újezdě u Valašských Klobouk, obhájce svazku Interdiecézního soudu v Olomouci a papežský kaplan.

Pochází ze Strážnice, kde rodina Můčkových žije přinejmenším od 17. století a kde jako dítě ministroval. Už od dětství se věnuje včelařství, jenž patří k jeho celoživotním zájmům. Roku 1969 začal studovat na olomoucké pobočce Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích a dne 22. června 1974 přijal v Olomouci kněžské svěcení. Poté působil nejprve jako kaplan v olomoucké farnosti u kostela sv. Mořice, a to až do roku 1977, kdy byl ustanoven duchovním správcem farnosti Oldřišov a administrátorem excurrendo v Hvěvošicích. Od července 1983 působil jako farář v Rýžovišti, odkud excurrendo spravoval ještě farnosti Albrechtice u Rýmařova, Huzová, Jiříkov a Lomnice u Rýmařova, a v červenci 1990 byl přeložen do Újezda u Valašských Klobouk.

Už roku 1989 se stal soudcem Interdiecézního soudu v Olomouci a v roce 1994 jeho obhájcem svazku, jímž je dosud. Kromě toho je od roku 2001 administrátorem excurrendo farnosti Horní Lhota a krátce v roce 1993 a znovu v roce 1994 spravoval excurrendo i farnost Vlachovice. Od roku 2000 je také děkanem valašskoklobouckého děkanátu, jímž byl rovněž v letech 1995 až 1998. Dne 8. března 2010 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti a téhož roku získal Jan Můčka licenciát církevního práva.

převzato z webu cs.wikipedia.org

 

Mgr. P. Krzysztof Leon Klat je újezdským kaplanem, ale sídlí na faře v Horní Lhotě a má na starosti duchovní správu obcí Horní Lhota, Dolní Lhota a Sehradice, přičemž příležitostně vypomáhá také ve Slopném a v Újezdu.