Výuková videa

 

Trailer

 
 

Příchod do sakristie

 

Chování v sakristii

 

Rozdělování funkcí v sakristii

 

Modlitba v sakristii

 

Zvonění přede mší svatou

 

Příchod k oltáři, držení lekcionáře a misálu

 

Kříž na úvod mše svaté

 

Chování během bohoslužby slova

 

Odnášení kalichu na oltář

 

Rozložení kalichu na oltáři

 

Obětní dary

 

Příchod misalisty a druhého ministranta k oltáři

 

Příchod ostatních ministrantů k oltáři

 

Zvonění při proměňování

 

Pozdravení pokoje

 

Modlitba po svatém přijímání

 

Konvičky po svatém přijímání

 

Závěr mše svaté

 

Odchod do sakristie po mši svaté