Květnová ministrantská schůzka

 
Téma: OPAKOVÁNÍ - KONVIČKY
 
Účast ministrantů na schůzce: 11 ministrantů
 
Program schůzky:
 
1. Opakování, z čeho se skládají konvičky a jak se přináší na oltář při mši svaté (praxe v kostele)
 
2. Úvodní modlitba
 
3. Hra Kvíz
 
4. Hra Městečko Palermo
 
5. Hra Táborák