Loučka

Obec Loučka se nachází v příhraniční východní části České republiky, na úpatí Vizovických vrchů. Průměrná nadmořská výška je zde 438m. Na katastru o rozloze 758 ha žije 486 obyvatel. Průměrný věk místních lidí se pohybuje kolem 47,2 let. Nachází se zde dvě klimatické oblasti, a to mírně teplá a mírně chladná. Většina území spadá do mírně teplé oblasti. Vesnice byla založena na malých lůkách, na lůčkách a lidově se dodnes jmenuje Lůčka.

Přestože jsme obec s menším počtem obyvatel, občanskou vybaveností snažíme se o zabezpečení základních potřeb našich občanů. Samozřejmostí je obecní rozhlas, místní vodovod, rozvody plynu a kanalizace napojená na čistírnu odpadních vod. V obci je knihovna s veřejným internetem a mateřská škola. K zajištění možností sportování slouží v obcihřiště. V Loučce se nachází prodejna se smíšeným zbožím a pohostinství.

V obci se udržují místní i folklórní zvyky: masopust, klepání, hody, koledování, Tří králové, sv. Mikuláš… Památky v obci a jejím okolí: kamenný kříž ,,pod hřištěm“ z roku 1904, kamenný kříž ,, na návsi“ z roku 1874, kamenný kříž ,, za obcí“ z roku 1895, pomníček na ,,Vítovoch“ k uctění památky padlých letců z II. světové války, dřevěná zvonice.

V obci působí několik občanských organizací, které  spolupracují s obecním úřadem a aktivně se podílí na kulturním a společenském dění v obci. Je to TJ Sokol, Sdružení dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, střelecký oddíl KVZ Loučka. Na konci roku 2002 byla smontována těsně  před vrcholem kopce Doubrava, lidově zvaný Barák, v nadmořské výšce 672 m ocelová věž vysoká 55m. Na této věži byla umístěna vyhlídková plošina, přístupná veřejnosti. Každý z návštěvníků, kteří se chtějí rozhlédnout po malebné krajině, musí překonat 177 schodů. Provozovatel je lesní družstvo ,,Malinová stráň“. V obci se nachází Domov pro seniory, ve kterém žije 116 obyvatel. Součástí domova je kaple, kterou mohou navštěvovat i místní obyvatelé. Celý komplex je lemován malým parčíkem s bohatou zelení a altány. V katastru obce působí několik soukromých firem se zaměřením na stavebnictví, zemědělství, plastovou výrobu a autodopravu.

Okolní příroda, zejména CHKO Bílé Karpaty, které jsou biosferickou rezervací UNESCO, nabízejí možnosti turistických procházek po okolí, cykloturistiky i návštěvy památek pravěkého osídlení i nedávné historie. Loučka je členem Mikroregionu Ploština a Místní akční skupiny Ploština.

převzato z webu www.loucka-obec.cz