Za mládež

Modlitba za mládež (21:00)

modlí se každý den ve 21:00

Pane Ježíši Kriste, sjednoceni se všemi, kteří se v tuto hodinu modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: chraň nás před hříchem a dej nám sílu a vytrvalost ve zkouškách. Rozmnož v nás vzájemnou lásku, abychom vytvářeli Tvoji krásnou církev. Posiluj nás svým svatým Duchem, abychom měli odvahu být solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista ostatním mladým. Prosíme o to na přímluvu Tvé milované matky Marie. Zdrávas Maria ...

Modlitba mladých

Ježíši, s láskou se na nás díváš a nabízíš nám dar Ducha svatého.

Prosíme tě, pomoz nám přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí,

abychom si jej vážili a prožívali ho v radosti.

Dej nám odvahu ptát se na pravé hodnoty života

a zříkat se falešných nadějí,

abychom se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.

Dej nám schopnost ukazovat praktickými skutky lásky

na plnost života víry, která nezapomíná na potřebné

a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.

Ať jsme v tvé církvi znamením naděje

a najdeme bohatství věčného života.

Amen.

 

Panno Maria, prosíme tě,

nauč nás dělat všechno, co nám tvůj Syn řekne.

Zdrávas Maria ...